Hva er en megler

En megler bistår i forhandlinger mellom to eller flere parter. Mange har nok tenkt at de kan gjøre jobben selv og dermed unngå en betydelig kostnad, men ofte glemmer man at megleren også er en verdiskaper.

Hva er en megler
30. mai 2024 av Meglere.net / Megler-guiden

Begynne med trading nå? Se våre anbefalte handelstjenster.

Begrepet megler brukes på flere målter. En bred definisjon er at en megler er et individ eller organisasjon som tilrettelegger for at det skal oppnås enighet mellom to eller flere parter.

Meglere skal altså legge til rette for at det skal oppstå enighet mellom parter. Meglere bistår i forbindelse med kontrakter, ved kjøp og salg og ved en rekke andre oppgaver.

Det finnes mange typer meglere og meglertjenester. Noen eksempler på megler:

 • aksjemeglere som arbeider med megling mellom to parter i aksjemarkedet. Tidligere var det vanlig å ha personlig kontakt med aksjemeglere, enten ved direkte møte eller i form av telefonsamtaler. Nå har nettmeglere som tilbyr aksjehandel fullstendig overtatt denne rollen, og de fleste som handler i aksjemarkedet i dag gjør dette via en nettbasert aksjemegler.
 • eiendomsmeglere bistår i forbindelse med kjøp og salg av bolig, næringseiendom og annen eiendom. Her foregår meglingen fortsatt delvis ved telefon eller direkte møter, men også på dette området har digitale tjenester tatt over mange oppgaver. Det har aldri før vært så enkelt å selge egen bolig som det er i dag, og flere eiendomsmeglere har lagt opp til at kjøpere og selgere selv skal kunne styre prosessen via nettet med minimal innblanding fra eiendomsmegler.
 • obligasjonsmeglere bistår blant i forhandlinger mellom to eller flere parter når et selskap eller en stat ønsker å låne penger fra markedet. Som med aksjemeglere har det også her blitt mange oppgaver som nå utføres direkte mellom partene selv, der obligasjonsmeglerens rolle kun er å tilby selve tjenesten som tilrettelegger forholdene mellom partene. Til forskjell fra aksjemeglere er det enda en del obligasjonsmeglere som fortsatt baserer virksomheten først og fremst på samtaler via telefon, e-post eller direkte møter.
 • opsjonsmegler er spesialister innen opsjonshandel og tilrettelegger handelsprogrammer og nødvendige verktøy for opsjonstradere.
 • skipsmeglere er meglere som forhandler kjøp og salg av skip. Meglere i denne bransjen tjener gjerne svært gode penger. Det er færre handler med skip enn med bolig, og dermed få jobber innen skipsmegling i forhold til eiendomsmegling. En underkategori av disse er yacht-meglere som spesialiserer seg på kjøp og salg av slike luksusbåter.
 • domenemeglere står til tjeneste for kjøp og salg av domenenavn. Handel med domener er en stor industri, og enkelte gode domenenavn kan selges for flere millioner kroner selv uten salg av tilknyttet virksomhet.
 • fondsmeglere har mange megleroppgaver som relaterer seg til aksjefond, obligasjonsfond, indeksfond og andre fond.
 • bedriftsmeglere tilrettelegger for kjøp og salg av bedrifter.
 • arbeidstvistmeglere er forhandlere mellom parter i arbeidsmarkedet som har tvister.
 • juridiske meglere er spesialiserte meglere, som regel utdannede jurister og gjerne med tidligere erfaring fra arbeidslivet som advokat, som bistår i juridiske meglingsprosesser.
 • råvaremegler forhandler kjøp og salg av råvarer. Råvaremarkedet er enormt stort, og omfatter blant annet gull og andre metaller, olje, matprodukter og andre råvarer.
 • intellektuelle rettighetsmeglere forhandler immaterialretter mellom parter. Dette er et rettsområde som befatter seg med rettigheter av ikke-materielle eiendeler og har som hensikt å beskytte innovasjon og kreativitet.
 • forsikringsmegler er en megler spesialisert innen forsikringer.

Selv om vi her har nevnt mange typiske megleroppgaver, så finnes det fortsatt mange andre kategorier av meglere.

Det finnes sannsynligvis en megler til det meste hvor det er mulig å tjene penger på å opptre som mellommann mellom to eller flere parter. Vi har ikke nevnt ekteskapsmeglere, lånemeglere, filantropiske meglere, sponsormeglere og informasjonsmeglere, og enda er det mange flere.

En megler kan være så mangt

Vi nevnte innledningsvis at begrepet megler brukes på flere måter. Når ordet benyttes, har nok de fleste en forestilling om hva det dreier seg om, men en megler kan også være noe helt annet.

Wikipedia presenterer også følgende alternative definisjon på begrepet megler:

En megler kan også referere til en endestolpe i trapp som formidler overgangen mellom gulv og trapp og fungerer som støtte til et gelender.

Enten vi snakker om eiendomsmeglere eller en megler i en trapp handler det om formidling og støtte i en eller annen form.

Meglere kan altså brukes til så mangt!

Trenger du en megler?

En megler er et fordyrende mellomledd. Mange vil derfor vurdere om de kan gjøre oppgaven selv, uten å benytte en megler eller meglerens tjenester.

En god megler er spesialiserte og har gjerne innarbeidet effektive rutiner, tilrettelagte verktøy og sofistikerte tjenester som gjør jobben enklere for alle involverte parter.

Tenk deg godt om før du velger å droppe megler og gjøre jobben selv. Har du for eksempel tenkt på dette:

 • Er det mulig å gjøre jobben selv?
 • Kan jeg gjøre en bedre jobb enn megleren?
 • Vil jeg spare penger på å gjøre dette selv?
 • Hvor mye mer tid vil gå med dersom megler ikke blir benyttet?
 • Hva mener motparten om megler blir utelatt fra prosessen?
 • En megler er en kostnad, men sparer jeg penger selv etter at jeg har medregnet den merverdi som megleren bidrar med i prosessen?
 • Hvilken risiko vil det være å utføre oppgaven uten megler?
 • Finnes det meglere som gjør det mulig å overta meglerens oppgaver helt eller delvis?

Dersom du mener du kan gjøre oppgaven bedre selv, og spare penger eller tid uten å benytte en megler, vil du kanskje vurdere å gå i forhandlinger med den andre part uten å involvere en megler.

Det viser seg likevel at i mange tilfeller lønner det seg å benytte en megler. Det forutsetter at man benytter en megler som henger med i tiden, som har innarbeidet gode rutiner og benytter moderne verktøy for å gjøre jobben effektivt.

Å velge bort megleren er ikke alltid et alternativ

I noen tilfeller er det så godt som umulig å utføre oppgaven uten en megler.

For eksempel vil det være umulig å handle børsnoterte aksjer uten å benytte en nettmegler. Skal du handle aksjer, derivater, opsjoner, eller aksjefond må du benytte enten banken din eller en annen meglertjeneste.

Anbefalt handelstjeneste

Anbefales: eToro tilbyr investering i aksjer, trading med CFD-er og forskjellige underliggende aktiva. Populær nettmegler i Norge, med millioner av tradere globalt. Besøk eToro hjemmesiden eller prøv deres gratis demo.

Beste nettmegler? De mest populære norske nettmeglere finner du her Liste over meglere

Aksjemeglere

Aksjemeglere

Det er store kvalitetsforskjeller på aksjemeglere. Noen tilbyr risikofri trading med en gratis demo av handelsprogrammet, god kundestøtte og andre kundefordeler, mens andre grenser til svindel.