Megler-guiden

Her finner du informasjon om de fleste typer meglere: Fra aksjemeglere til eiendomsmeglere, meglere på nett som tilbyr handelstjenester for tradere, kryptovalutameglere, domenemeglere og mange andre kategorier av meglere.

Hva er en megler

Hva er en megler

En megler bistår i forhandlinger mellom to eller flere parter. Mange har nok tenkt at de kan gjøre jobben selv og dermed unngå en betydelig kostnad, men ofte glemmer man at megleren også er en verdiskaper.

Aksjemeglere

Aksjemeglere

Det er store kvalitetsforskjeller på aksjemeglere. Noen tilbyr risikofri trading med en gratis demo av handelsprogrammet, god kundestøtte og andre kundefordeler, mens andre grenser til svindel.

Eiendomsmeglere

Eiendomsmeglere

Når man skal kjøpe eller selge bolig eller fast eiendom vil man som regel ha kontakt med en eiendomsmegler. Enkelte meglere tilrettelegger for kjøp og salg av boligen på egenhånd, men det er noe risiko forbundet med dette.

Opsjonsmeglere

Opsjonsmeglere

Opsjonsmeglere kan være tilretteleggere av opsjoner, men det forbindes oftest med nettmeglere som tilrettelegger for kjøp og salg av opsjoner.

Obligasjonsmeglere

Obligasjonsmeglere

Obligasjonsmeglere på nett tilrettelegger for handel med obligasjoner, og de kan for øvrig også bistå i prosessen med utstedelse av obligasjoner og mye annet.

Næringsmegling

Næringsmegling

Næringsmegling inkluderer bistand ved kjøp, salg og utleie av næringseiendom, herunder transaksjoner, rådgivning, analyse, verdivurdering og andre deler av prosessen.

Råvaremegler

Råvaremegler

Råvarer er på verdensbasis et enormt marked, og i mange tilfeller er råvaremeglere mellommenn mellom kjøper og selger. Nettmeglere som tilbyr handel i derivater av råvarer er et annet eksempel på råvaremeglere.

Arbeidstvistmeglere

Arbeidstvistmeglere

Arbeidstvistmeglere er forhandlere mellom parter i arbeidsmarkedet som har tvister.

Bedriftsmeglere

Bedriftsmeglere

Har du en bedrift som du ønsker å selge, eller ønsker du ta en snarvei når du skal starte firma? En bedriftsmegler hjelper deg som skal kjøpe eller selge bedriften.

Fondsmeglere

Fondsmeglere

Skal du investere i aksjefond, obligasjonsfond, indeksfond, pengemarkedsfond eller andre fond? Fondsmeglere er alle banker og nettmeglere som hjelper kjøpere og selgere av fond til å fullføre sine ordrer i markedet.

Domenemeglere

Domenemeglere

Domenemeglere hjelper eiere av domener å oppnå høyest mulig gevinst ved domenesalg. Både kjøpere og selgere av domener kan gjøre en tryggere handel ved å benytte en erfaren domenemegler.

Skipsmeglere

Skipsmeglere

Drømmer du om å kjøpe en yacht, eller skal du selge båten din? Verdifulle båter kan selges med større gevinst ved å bruke en båtmegler, og dersom dyrebare skip skal selges er det nesten utenkelig å ikke benytte en skipsmegler.