Råvaremegler

Råvarer er på verdensbasis et enormt marked, og i mange tilfeller er råvaremeglere mellommenn mellom kjøper og selger. Nettmeglere som tilbyr handel i derivater av råvarer er et annet eksempel på råvaremeglere.

Råvaremegler
28. mai 2024 av Meglere.net / Megler-guiden

Begynne med trading nå? Se våre anbefalte handelstjenster.

Råvaremegler forhandler kjøp og salg av råvarer. Råvaremarkedet er enormt stort, og omfatter blant annet gull og andre metaller, olje, matprodukter og andre råvarer.

Handel med råvarer i form av futures eller CFD-er er en vanlig måte å ta del i råvaremarkedet. Det er mulig å handle i råvarer på nett uten å kjøpe fysiske råvarer. Det man da kjøper er kontrakter, vanligvis et finansielt derivat av en råvarekontrakt.

CFD-handel er et populært alternativ for den som ønsker å handle i råvarer, men som ikke ønsker å investere direkte i råvaremarkedet.

Derivathandel innebærer svært høy risiko, og er forbeholdt erfarne tradere. Det er derfor viktig å forstå riskoen og sette seg inn i alle forpliktelser og vilkår som nettmegleren måtte ha.

Anbefalt handelstjeneste

Anbefales: eToro tilbyr investering i aksjer, trading med CFD-er og forskjellige underliggende aktiva. Populær nettmegler i Norge, med millioner av tradere globalt. Besøk eToro hjemmesiden eller prøv deres gratis demo.

Beste nettmegler? De mest populære norske nettmeglere finner du her Liste over meglere

Hva er en megler

Hva er en megler

En megler bistår i forhandlinger mellom to eller flere parter. Mange har nok tenkt at de kan gjøre jobben selv og dermed unngå en betydelig kostnad, men ofte glemmer man at megleren også er en verdiskaper.