Obligasjonsmeglere

Obligasjonsmeglere på nett tilrettelegger for handel med obligasjoner, og de kan for øvrig også bistå i prosessen med utstedelse av obligasjoner og mye annet.

Obligasjonsmeglere
28. mai 2024 av Meglere.net / Megler-guiden

En obligasjon er et gjeldsbrev. Når obligasjoner skal utstedes, er det som regel et selskap eller en stat som trenger penger, og søker kreditt i obligasjonsmarkedet i stedet for å ta opp lån i banken.

Obligasjonsmeglere bistår blant i forhandlinger mellom to eller flere parter når et selskap eller en stat ønsker å låne penger fra markedet.

Som med aksjemeglere har det også her blitt mange oppgaver som nå utføres direkte mellom partene selv, der obligasjonsmeglerens rolle kun er å tilby selve tjenesten som tilrettelegger forholdene mellom partene.

Til forskjell fra aksjemeglere er det enda en del obligasjonsmeglere som fortsatt baserer virksomheten først og fremst på samtaler via telefon, e-post eller direkte møter.

Beste nettmegler? De mest populære norske nettmeglere finner du her Liste over meglere

Hva er en megler

Hva er en megler

En megler bistår i forhandlinger mellom to eller flere parter. Mange har nok tenkt at de kan gjøre jobben selv og dermed unngå en betydelig kostnad, men ofte glemmer man at megleren også er en verdiskaper.